Ett apotek har två huvudsakliga uppgifter:

1) Bedriva försäljning av skönhetsprodukter och vårdande produkter. Många apotek tillhandahåller också preparat för rökavvänjning (nikotinplåster, nikotintuggummin och munsprejer).

2) Förse patienter med mediciner och läkemedel som vederbörande fått utskrivna per recept.

Det finns tre stycken yrkesgrupper som jobbar på apotek. Dessa är:

  • Apotekare. Apotekare har förvärvat apotekarexamen på universitet och har legitimation från Socialstyrelsen. Utbildningen är fem år lång och ger kunskaper om läkemedels sammansättning, funktion och om hur människokroppen reagerar på de olika preparaten. Man läser mycket kemi men framförallt farmakologi. De har också rätt att framställa nya mediciner till marknaden. Ofta jobbar apotekare inte “på golvet” utan bär ofta på ett ledningsansvar för apoteket i fråga.
  • Receptarier. Receptarier är ofta de anställda som kunden förknippar med traditionellt apoteksarbete, det vill säga de överlämnar mediciner som kunden får ta emot enligt receptet (mot betalning). För att bli receptarie krävs en treårig högskoleutbildning och upplägget är snarlikt det för apotekarnas del, om än mindre avancerat.
  • Apotekstekniker. Apotekstekniker är förhållandevis lågutbildade och måste endast ha genomgått en apoteksteknisk linje på en yrkeshögskola. De får inte överlämna mediciner utan är hänvisade till att informera kunden om de olika preparaten och sedermera ägna sig åt försäljning av dessa. De får sälja receptfria mediciner såsom paracetamol och halstabletter. Man kan inte alltid förvänta sig att apoteksteknikerna har den kompetens och kunskap som krävs för att beskriva receptbelagda läkemedel, det kan dock förekomma på sina håll.

Apotekskedjor

Det finns fyra stora apotekskedjor som är vanliga i köpcentrum.

  • Apoteket. Apoteket var tidigare statligt men är nu en konkurrent på marknaden som släpptes fri 2009-10 då apoteksmonopolet försvann. Apoteket har en grön logotyp med en vit orm.
  • Kronans apotek. Detta apotek grundades för mer än ett sekel sedan och har en krona som symbol.
  • Lloyds apotek har ett samarbete med den digitala vårdgivaren “Kry”.
  • Apotek Hjärtat tillhör ICA-koncernen och finns ofta representerade i anslutning till större ICA-butiker.